foto foto fotofoto
foto foto fotofotofoto
menu

home  » historie

Historie

Město Děčín leží v severozápadní části České republiky. Je to poslední město před hranicí na řece Labi, která jako významná vodní cesta od počátku dějin tohoto regionu spojuje českou kotlinu se sousedním Německem.
Toto město bylo založeno českým králem Přemyslem Otakarem II. (*1233 – †1278) v místě starší tržní osady, jako královské město střežící labskou vodní cestu a provozující vodní dopravu. Bylo centrem osídlení této části Českého státu.
fotoAreál děčínského zámku se nachází na místě původního slovanského hradiště, které bylo využito jako sídlo knížecího posléze královského (tehdy ještě dřevěného) správního hradu, zmiňovaného již v roce 993. V 1. polovině 13. století byl hrad přestavěn na kamenný. Do dnešní raně klasicistní podoby se dostal až po několika razantních přestavbách v 16. století, kdy byla jeho severovýchodní část přestavěna v renesančním slohu šlechtickým rodem Salhausenů a posléze další přestavbou, kterou v průběhu 17.–18. století provedl šlechtický rod Thunů.
Děčínský zámek je významnou dominantou tyčící se na skalním ostrohu nad soutokem řeky Labe a Ploučnice a je neodmyslitelnou součástí siluety města Děčína. Tento objekt není pouze solitérem, ale patří do rozsáhlého areálu, ve kterém se nachází třicet tři stavebních objektů. Jedním z těchto objektů je barokní budova Zámecké Sýpky, která byla postavena v letech 1723–1725 (K.I. Dientzenhofer). Roku 1730 byly pod budovou vybudovány vinné sklepy. Ve štítech budovy v nikách jsou umístěny sochy Turka a rolníka, které stejně jako znakovou alianci Jana Františka Thuna a jeho manželky Marie Filipíny Harrachové umístěnou nad hlavním vstupem do objektu zhotovil F.M. Brokof se svými dvěma tovaryši v roce 1725.
fotoV průběhu doby byl objekt několikrát stavebně upravován pro různé účely. Sloužil jako sklady, továrna, byty, kasárna, sklady výstrojního materiálu a od roku 1968 byla zde umístěna nemocnice posádky sovětské armády. Od roku 1990 je zámek a jeho areál postupně rekonstruován městem Děčín jako historická památka, která již z velké části slouží veřejnosti. Součástí tohoto záměru byla i rekonstrukce této budovy na vysokoškolskou kolej v souvislosti se zahájením činnosti detašovaného vysokoškolského pracoviště Fakulty dopravní ČVUT a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Děčíně v roce 1995. Rekonstrukce se uskutečnila v létech 1995-6. Objekt byl slavnostně otevřen a předán do užívání 1. 11. 1996.

Současnost

V únoru 2006 převzala objekt do své správy Fakulta dopravní ČVUT v Praze s cílem v dosud nevyužívaných prostorách zřídit pro své potřeby další učebny. Již před převzetím objektu byl v budově zřízen multifunkční přednáškový sál s flexibilním vybavením a bezbariérovým přístupem, který je využíván pro výuku, semináře, workshopy a konference. Sál je vybaven nejmodernější audiovizuální technikou včetně internetu s možností pořádat videokonference. Maximální kapacita sálu je 50 osob. V roce 2009 byla zřízena další multifunkční počítačová učebna s kapacitou 20 osob. Pro akce konané v těchto prostorách je v případě potřeby možno zajistit i občerstvení. Podstatná část objektu slouží k ubytování studentů a pedagogů obou fakult a účastníků kurzů a školení organizovaných ve spolupráci s FD ČVUT. Zbývající volná ubytovací kapacita je nabízena k běžnému hotelovému ubytování.

map
Nároží 6, Děčín I
GPS: 50°46'43.398"N,
14°12'47.241"E
Tel.: +420 412 513 481
Mob.: +420 773 793 405
e-mail:
Předpověd počasí

Copyright © 2010 Petr Jíra & ČVUT FD